<$BlogRSDUrl$>

Wednesday, August 13, 2003


la masia catalana


> Neix un partit polític anomenat Bloc d'Esquerra Catalana que es proposa aglutinar l'esquerra independentista

El dia 5 d'agost, un grup de persones representades per Joaquim Auladell, va presentar al registre de partits polítics l'escriptura de l'organització BLOC D'ESQUERRA CATALANA, que neix amb la voluntat d'aplegar l'esquerra independentista. El BEC té la intenció de presentar una candidatura ja a les properes eleccions al Parlament de Catalunya i proposarà a Esquerra Valenciana la creació de la Confederació de Partits i Forces per l'Alliberament dels Països de Llengua Catalana.
L'objectiu de l'0rganització és la recuperació de la plena sobirania política del poble català i la seva lliure integració en una Confederació dels Països Catalans independents.
El BEC fonamenta la seva ideologia i acció política en la transformació social basada en els principis d'un desenvolupament solidari, igualitari i sostenible. Es proclama hereu de les tradicions de l'esquerra emancipadora i proclama la necessitat de reformular l'ideari de transformació social des de posicions no dogmàtiques, arrelades en la diversitat del pensament progressista, des de les escoles del socialisme, l'ecopacifisme, els moviments d'alliberament nacionals i l'ideal llibertari. (11-08-03)


Joan Laporta parla de política a l'AVUI

Entrevista feta al nou president del FC Barcelona, Joan Laporta, diari AVUI on mostra un cert catalanisme. En aquesta entrevista, Laporta parla de com veu el panorama polític actual, tot parlant del nou Estatut i del fet de tenir seleccions esportives nacionals.

UN REI COP PER COP, biografia no autoritzada

Un rei, cop per cop, és el primer intent d'aproximació crítica a la figura de Joan Carles de Borbó i Borbó. actual rei d'Espanya i el tabú informatiu més gran del regne. Amb immunitat penal davant de qualsevol acte delictiu que pogués cometre, i protegit pels mitjans de comunicació convencionals com si fos una espècie en perill d'extinció. S'han publicat molt poques coses amb un mínim d'objectivitat sobre la seva persona i sobre les seves actuacions polítiques. En aquesta biografia no autoritzada se'l presenta com un personatge atret pel poder des de molt jove, que ha basat la seva trajectòria vital a salvar els esculls que se li han anat presentant, amb l'únic objectiu de ser rei. Les grans fites en la seva carrera de monarca, cop per cop, han estat: la mort del seu germà, la traició al seu pare, el cop d'Estat del 23-F, la construcció d'una important fortuna personal, diverses batalles campals per evitar que els seus escàndols sexuals veiessin la llum, tantes altres per impedir que els problemes dels seus "íntims" fossin tractats amb independència en els tribunals... Tot això configura un currículum prou agitat que no té res a veure amb aquell personatge mitificat al qual s'atribueix, com un gran mèrit. el fet d'haver liderat el "pacífic procés de transició democràtica".


Kalegorria.net

L'antiga ardi beltza de Pepe rey ara és kalegorria. Revista de contrinformacio de periodisme d'investigació i denúncia. Molt recomamanda pel fet de tindre també una edició en català. Recentment han publicat una biografia del rei no autoritzada, ja esmentada més amunt, on a la seva web se'n pot llegir un fragment: http://revista.kalegorria.net/cast/revista/catalan/revista.htm

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

batasuna
batasuna